สังคมในปัจจุบันมีความตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะ วัฒนธรรมเทศกาล รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้การตื่นตัวต่อวัฒธรรมอาเซียนประกอบกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของในแต่ละประเทศ เป็นจุดกำเนิดของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสืบทอดอัตลักษณ์ให้คงอยู่ต่อไป การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงได้รับความสนใจเพิ่มสูงขึ้น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในต่างประเทศของสถาบันฯนั้นมีความพิเศษ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสพื้นที่ผ่านองค์ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยจะมีการบอกเล่าเรื่องราวทางสังคมและวัฒนธรรมผ่านทั้งวิทยากรของสถาบันฯและวิทยากรในพื้นที่ซึ่งเป็นเครือข่ายทางการศึกษา

 

 

พฤฒปัญญา ท่องโอกินาว่า อายุยืน

โครงการจัดการท่องเที่ยววัฒนธรรมในหลักสูตรพฤมปัญญา สูตรความสุขของผู้สูงวัย  ศึกษาดูงานที่ศูนย์ Elder Group in Okinawa, NPO และหมู่บ้านโอกิมิ (OGIMI VILLAGE) วันที่ ๒๗-๓๑  ตุลาคม ๒๕๖๒

                       
                       
                         

 

 

 

 เยือนถิ่นฉาน วันวานที่เชียงตุง

                       
                       
                       

 

 

 

เที่ยวเขมรถิ่นไทย ซัวซเด็ยกัมพูชา

                      
                      

 

 

 

 

ม่วนอีสานเปิดตำนานเวียงจันทน์

                      
                      

 

  

 

 

ไทลื้อ 3 แผ่นดิน